Âm Thanh Ngoài Trời.

 

Âm Thanh Trong Phòng Kín.

 

 

Âm Thanh Hòa Tấu Cùng Guitar Ngoài Trời.