Giỏ hàng 0

Dạy Trống Cajon

Dạy Trống Cajon

 

Cajon Arys Nhận Đào Tạo Trống Cajon Từ Căn Bản Đến Nâng Cao

 

Sau khi kết thúc các điệu cơ bản trong 2 tháng đầu, từ tháng thứ 3-4 chúng ta sẽ tiếp tục được học sâu vào các dòng điệu mang tiết tấu nhanh hơn, đòi hỏi nhịp phách của người học trống cajon phải chắc, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dạy trống cajon có thể tiếp tục đưa ra các bài tập và thực hành đúng tiết tấu, tốc độ điệu nhịp để cả 2 cùng hoàn thành đúng tiến độ khóa học!

Tiến Độ Chương Trình Dạy Trống Cajon Tháng 3-4

Tuần Tiết Nội Dung Bài Học
9 1 Bài tập tay-tiết tấu điệu Ballad dân gian (Folk-Ballad)
2 Thực hành đệm trống cajon vào điệu Ballad dân gian với guitar-kèm một số bài nhạc thuộc dòng điệu này
3 Bài tập tay điệu Soul-Ballad-một trong những điệu mang tiết tấu nhanh, khó chơi khi học trống cajon
10 1 Làm quen và học thuộc tiết tấu điệu Soul-Ballad
2 Thực hành điệu Soul-ballad ở tiết tấu chậm
3 Đẩy tốc độ và giữ tốc độ điệu Soul-ballad
11 1 Cách chèn Bass theo biến tấu của Soul-ballad, chuyển Rhythm giữa phân khúc và điệp khúc-kèm một số bài hát mang dòng điệu này
2 Ôn lại tiết tấu 4 dòng điệu ballad đã được học
3 Đôi điều về dòng nhịp 2/4, bài tập tay điệu Disco trên trống cajon
12 1 Chuyển Rhythm từ phân khúc-điệp khúc điệu Disco với liên 3
2 Chạy Bass liên 7 trong điệu Disco
3 Thực hành điệu Disco với guitar và người dạy trống cajon
13 1 Điệu Fox-tiết tấu cơ bản
2 Thực hành điệu Fox-giữ nhịp, tốc độ
3 Liên 3 và điệu Fox
14 1 Điệu Bebop-Tiết tấu cơ bản
2 Thực hành điệu bebop, đệm hát với guitar cùng người dạy trống cajon-kèm một số bài hát thuộc dòng điệu bebop
3 Tiết tấu cơ bản điệu Bolero-một số vấn đề chung thuộc dòng điệu Latinh
15 1 Thực hành điệu Bolero-Biến thể, biến tấu điệu bolero
2 Bài tập tay liên 5 trên trống cajon
3 Ứng dụng liên 5 vào roll chuyển tiếp cao trào điệu Bolero
16 1 Điệu Rhumba-Những vấn đề chung
2 Điệu Cha-cha-cha-Sự khác nhau và giống nhau giữa 3 dòng điệu Bolero-Rhumba và Cha-Cha-Cha
3 Ứng dụng liên 3-liên 5 vào dòng điệu mang nhịp 4/4
Trống Cajon Arys Khẳng Định Thương Hiệu Nhạc Cụ Việt

>>>Xem tiếp chương trình học trống cajon 2 tháng tiếp theo