Giỏ hàng 0

Danh Sách Khách Hàng Đặt Hàng Thành Công 1 (updating...)

Hơn 100 khách hàng đầu tiên đã đặt hàng online thành công tại trongcajon.com

(Danh sách tính đến thời điểm: 2/7/2015 hiện đang cập nhật thêm...)

1   Tên: Ong Quốc Truyện
Email: quoctruyen47xxx@gmail.com
Phone: 09005839x7576        02-07-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2    Tên: PHẠM NGỌC GIÀU
Email: giaupham.hailongxxx@gmail.com
Phone: 09xx332x789        30-06-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
3    Tên: Trần Hiền Vy
Email: ngoisaoleloi1998xxx@gmail.com
Phone: 0xx86989x262        29-06-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
4    Tên: nguyen minh tam
Email: nthnnvh74xxx@yahoo.com
Phone: 09005x4575        29-06-2015   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5    Tên: Nguyễn Đức Thịnh
Email: Doremon_duckxxx@yahoo.com
Phone: 01x297258007        28-06-2015  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6    Tên: la thành tâm
Email: Lequocvuong22xxx@yahoo.com
Phone: 0xx22652x552        25-06-2015       
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7    Tên: Nguyen Thi Luu Thanh
Email: Nguyenthiluuthanhxxx@yahoo.com
Phone: 09xx214567        25-06-2015      
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8    Tên: Lê tuấn anh
Email: Nkok_pun_vj_3mxxx@yahoo.com
Phone: 01xx6434451        24-06-2015          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9    Tên: Trần Công Dương
Email: congduong1995lionelmessixxx@gmail.com
Phone: 01xx627672        23-06-2015           
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
10    Tên: phan duy tin
Email: phantinagxxx@yahoo.com
Phone: 09054x1399

11    Tên: Nguyễn Thanh Hoàng Khiêm
Email: khiemnguyenthanhhoangkhiemxxx@email.com
Phone: 0xx6485025        22-06-2015    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
12    Tên: phan duy tín
Email: phantinagxxx@yahoo.com
Phone: 0xx6475719        22-06-2015         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
13    Tên: Ngô Duy Thái
Email: Leader.greenagersxxx@gmail.com
Phone: 0xx233225        21-06-2015          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
14    Tên: lê hoàng dũng
Email: lehoangdung558xxx@gmail.com
Phone: 0905x96835        21-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
15    Tên: nguyen tan tai
Email: tandung365xxx@yahoo.com
Phone: 0xx6362850        21-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
16    Tên: phan bat trung
Email: manhhuongtpxxx@gmail.com
Phone: 0xx645290xx        20-06-2015   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
17    Tên: phan tiếm đạt
Email: lamgiatammissxxx@gmail.com
Phone: 0xx6469192        19-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
18    Tên: phan tiến đạt
Email: lamgiatammissxxx@gmail.com
Phone: 0xx643069192        19-06-2015      
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
19    Tên: phan tiếm đạt
Email: lamgiatammissxxx@gmail.com
Phone: 0xx643069192        19-06-2015      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
20    Tên: Huỳnh Minh Trường
Email: minhtruonges1997xxx@gmail.com
Phone: 0xx886616926

21    Tên: lê văn lộc
Email: lunmettamxxx@gmail.com
Phone: 0900564145944        15-06-2015             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
22    Tên: nguyen trung hai
Email: 0xx693936737xxx@yahoo.com
Phone: 0xx865757657        13-06-2015    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
23    Tên: Phan Thị Thúy Kiều
Email: ttkieunk7xxx@gmail.com
Phone: 0900513137307        13-06-2015  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
24    Tên: Nguyễn Vĩnh Duyệt
Email: duyetyxxx@yahoo.com
Phone: 0xx228640283    Đã giao hàng    10-06-2015  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
25    Tên: Đặng Hồng Lân
Email: honglan2009005xxx@gmail.com
Phone: 0900509005490900574    Đã giao hàng    09005-06-2015  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
26    Tên: Lê Minh Hưng
Email: Trang.bush.nguyenxxx@gmail.com
Phone: 0900539552817        09005-06-2015          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
27    Tên: nguyen luan
Email: nguyenthanhluan.bkdnxxx@gmail.com
Phone: 0900533152827    Đã giao hàng    08-06-2015    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
28    Tên: Ngô Thái Hiệp
Email: hiepcn13aotoxxx@gmail.com
Phone: 0xx657754445        08-06-2015             
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
29    Tên: Tran Quoc Teo
Email: teo.truongsonxxx@yahoo.com.vn
Phone: 09005x8603933    Đã giao hàng    07-06-2015        
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
30    Tên: Lê Lý Chiến
Email: chienle713xxx@yahoo.com.vn
Phone: 0xx868791604

31    Tên: Lê Lý Chiến
Email: chienle713xxx@yahoo.com.vn
Phone: 0xx868791604        06-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
32    Tên: gascdgasc
Email: aaaaxxx@yahoo.com.vn
Phone: 0xx23456789        06-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
33    Tên: Nguyễn Nhật Quang
Email: perfectturtle98xxx@gmail.com
Phone: 0xx665021310        06-06-2015      
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
34    Tên: nguyễn thanh duy
Email: nguyenthanhduy279xxx@gmail.com
Phone: 0900542399033    Đã giao hàng    04-06-2015  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
35    Tên: Nguyễn Hoàng Anh
Email: mrbi.qb1996xxx@gmail.com
Phone: 0xx628626321        04-06-2015         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
36    Tên: Phạm Viết Linh
Email: linh.phamvietxxx@yahoo.com.vn
Phone: 0900565984604        03-06-2015         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
37    Tên: Anan
Email: anan.zang14xxx@gmail.com
Phone: 0900587064877        03-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
38    Tên: trần quang hùng
Email: tranhung199630xxx@yahoo.com.vn
Phone: 0xx665061002        03-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
39    Tên: Nguyễn Ngọc Ga
Email: hoangkhang_mhxxx@yahoo.com.vn
Phone: 0xx883449039        02-06-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
40    Tên: Hoàng Trọng Thực
Email: hoangtrongthucxxx@yahoo.com
Phone: 0900534428887

41    Tên: Do Pho Hung Minh
Email: hungminh2002vnxxx@yahoo.com
Phone: 0900513168880        0xx-06-2015        
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
42    Tên: Phan Văn Thanh
Email: thanh.phanvanxxx@dutchlady.com.vn
Phone: 0900548933932        0xx-06-2015         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
43    Tên: Lữ Văn Doãn
Email: doanlv1xxx@viettel.com.vn
Phone: 0900569947947        31-05-2015         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
44    Tên: Trương Minh Duy
Email: duytuti3xxx@gmail.com
Phone: 0xx695839623        31-05-2015          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
45    Tên: Nguyễn Việt Dũng
Email: vietdung1902xxx@gmail.com
Phone: 0xx655993682        31-05-2015        
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
46    Tên: Nguyễn Việt Dũng
Email: vietdung1902xxx@gmail.com
Phone: 0xx655993682        29-05-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
47    Tên: Mai Quốc Việt
Email: minhduong130586xxx@gmail.com
Phone: 0900577977954    Đã giao hàng    27-05-2015    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
48    Tên: Chu Đức Thắng
Email: chuducthang0710xxx@gmail.com
Phone: 0900579488869        25-05-2015  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
49    Tên: lê quang đức
Email: lamkhuong227xxx@gmail.com
Phone: 0xx688002621        23-05-2015   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
50    Tên: pham tan khuong
Email: anhmatbuon800xxx@yahoo.com
Phone: 0900525928860

51    Tên: phú lợi
Email: nguyennguyenngoc1995xxx@gmail.com
Phone: 0xx679602202    Đã giao hàng    20-05-2015   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
52    Tên: huynh tuan anh
Email: tuananhcupi94xxx@gmail.com
Phone: 0900565474224        20-05-2015    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
53    Tên: Nguyen Thanh Long
Email: ngthanhlong91xxx@gmail.com
Phone: 0900568475218    Đã giao hàng    19-05-2015   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
54    Tên: y sac mlo
Email: mloysacxxx@yahoo.com
Phone: 0xx652682531        15-05-2015          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
55    Tên: huynh van trung
Email: vtrungteenxxx@yahoo.com
Phone: 0900577575877        14-05-2015    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
56    Tên: dinhgiahieu
Email: dinhgiahieuxxx@gmail.com
Phone: 0xx649503507        14-05-2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
57    Tên: Đặng Ngọc Hải Dương
Email: liopla14xxx@gmail.com
Phone: 0900532494665        13-05-2015  

59    Tên: Nguyễn Bảo Hưng
Email: nguyenbaohung32xxx@gmail.com
Phone: 0xx883084562        10-05-2015    

>>> Danh sách tiếp theo...